2009. január 14., szerda

norvégcivil, civilnorvég

Hoppá... az első bejegyzés.
Ez itten pedig az a szöveg, amivel a felújításra és a beindításra a pízt megnyertük, lehet tanulmányozni, hogy mi mindenre készülünk.
A projekt célja/céljai
A projekt egy civil szervezeti összefogásban létrehozott, nagyrészt önkéntesek által működtetett, közösségi kávézót kíván létrehozni. A közösségi kávézó a létrehozók, és más – akár alakulóban lévő - szervezetek számára is biztosít
- állandó helyszínt az alaptevékenységekhez
- irodai infrastruktúrát
- információs bázist
- kapcsolatfelvételi lehetőségeket

A közösségi kávézó egy mindenki számára nyitott hely, lehetőség arra, hogy szervezetek egymás közt, és magánszemélyekkel is megismerkedjenek, egymásra találjanak, együtt fejlődjenek.Nyitottsága révén a szervezetek működése a “kirakatban” zajlik. Ez segíti a szervezetek társadalmi beágyazódást, a kapcsolatteremtést.
Célcsoport(ok)
Civil szervezetek, melyek
- tevékenységéhez szükség van állandó helyszínre
- szívesen működnek együtt, és osztják meg forrásaikat és tudásukat más szervezetekkel
- közösségfejlesztő munkát is végeznek
- nyitottak, keresik a kapcsolatot más szervezetekkel és személyekkel.
Magánszemélyek, akik
- szívesen önkénteskednének
- keresik a kapcsolatot civil szervezetekkel
- civil szervezet alakítását tervezik, és ehhez információra van szükségük
- érdeklődnek egy otthonos, befogadó közösségi hely iránt, ahol szabadidejüket tölthetik
- kulturális vagy közösségi programot kezdeményeznének


Milyen okokra vezethető vissza a pályázatban megfogalmazott probléma, és a megpályázott tevékenység mennyiben ad választ erre a problémára?

A közösségi kávézó projekt megvalósításához a IX. kerületi önkormányzat rendelkezésünkre bocsátott egy helyiséget. A helyiség felújítása, és az egyesület tevékenysége 2005 óta kis lépésekben halad. Úgy tűnik, ez a fajta lassú munka nem elég attraktív ahhoz, hogy új emberek csatlakozzanak, és félő, hogy a meglévő tagok is belefáradnak, ha nem jön létre rövidesen amire szövetkeztünk. A Közért Egyesületben mindenki önkéntesként dolgozik, jelenleg nincs elegendő időnk és energiánk arra, hogy a közösségi kávézó állandó nyitva tartását saját erőből megoldjuk.
A Közért Egyesület alakulásakor sok feladatot vállalt fel. A három év tapasztalata azt mutatja, hogy ezek közül a civil szervezetek támogatása, befogadása, és a velük való együttműködés találkozott leginkább az igényekkel.
A Közért, mint közösségi hely létrejötte (2005) óta, az első pillanattól kezdve azt tapasztaljuk, hogy csoportok és szervezetek keresik a helyüket. Szükségük van egy helyre, ahol együtt lehetnek, csinálhatnak közös dolgokat, találkozhatnak másokkal.
Ha a közösségi kávézót civil szervezetek összefogásával hozzuk létre, az garantálja a működőképességet, azt, hogy lesz elegendő számú ráérő önkéntes, egyúttal lehetővé teszi, hogy senkinek az energiáit ne eméssze fel teljes mértékben a fenntartás – nyitva tartás, hanem minden csoport, szervezet tudjon egyéb tevékenységeivel is foglalkozni.
A szervezetek az együttműködés során megismerik egymást, ami lehetőséget ad esetleges további közös projektek kidolgozására, és arra is, hogy kisebb-nagyobb ügyekben támogassák egymás munkáját.A közösségi kávézó jobban fejlődik, izgalmasabbá válik, ha az ott tevékenykedő szervezetek valóban magukénak érzik, és felelősséget is vállalnak a működtetéséért. A nyitottságnak, rugalmasságnak is használ, ha több kis közösség, több szervezet alakítja egyidejűleg a hely arculatát.

Fogalmazza meg azt a problémát (környezeti ügyet, konfliktust, szociális, társadalmi, gazdasági szükségletet stb.), amire megoldást keresnek!

A közösségi kávézó helyiségeinek felújítása eddig három olyan szakaszban zajlott, amikor átmenetileg nem lehetett használni a helyet. Annak érdekében, hogy a már létrejött, “odaszokott” közösségek ne szóródjanak szét, mindenképp el kell kerülni, hogy még túl sok ilyenre sor kerüljön, ezért a hátralévő szükséges felújítási munkákat egyben szeretnénk elvégezni.
Ahhoz, hogy egyben el tudjuk végezni a szükséges felújítási munkákat, melyeket forráshiány miatt több, mint két éve görgetünk magunk előtt, az eddigieknél nagyobb összegre van szükségünk egyszerre. A szervezet szempontjából fontos, hogy ez megtörténjen, mielőtt elfogy azoknak az energiája és lelkesedése, akik jelenleg is aktívak. A Közért Egyesület alakulásakor az volt az elképzelésünk, hogy létrehozunk egy helyet, ahova aztán jöhet bárki, és ott megvalósíthatja az elképzeléseit. Azt tapasztaltuk, hogy az mégsem elég vonzó dolog, hogy mások tevékenységéhez, programjaihoz mi csak a hátteret biztosítjuk. Több alkalommal hozott kisebb konfliktushelyzetet az, hogy a befogadott/vendégül látott szervezetek nem partnerként, hanem szolgáltatóként, sőt kiszolgáló személyzetként tekintettek az egyesület tagjaira. Ugyanakkor arra nem volt lehetőségük, hogy a közösségi hely alakításába aktívan bekapcsolódjanak más szervezetek vagy személyek. Ezeket a problémákat végiggondolva dolgoztuk ki ezt a projektet.

Azok a civil szervezetek, melyek jellemzően tagjaik önkéntes munkája révén működnek, és nem rendelkeznek intézményesült háttérrel, komolyabb bevételekkel, sem fizetett alkalmazottakkal, gyakran küszködnek a legalapvetőbb infrastruktúra híján. Gyakran magánlakásokban, vagy épp kocsmákban kell találkozniuk, ami sok kényelmetlenséggel jár. Akár egy pályázat közös elkészítése, kinyomtatása is nehézségekbe ütközhet, nem beszélve egy közönségnek szóló program lebonyolításáról. Ez a működési mód a kapcsolatteremtésnek sem kedvez, a szervezetek gyakran nem szereznek tudomást más, hasonló célokért küzdő szervezetekről, vagy nem tudják elérni azokat az embereket, akik bekapcsolódhatnának a munkájukba.A közösségi kávézó képes biztosítani a minimális infrastrukturális hátteret számukra. A praktikus segítségen túl információs háttérrel is szolgálunk, ill. tanácsadással pl. civil szervezet alakításával kapcsolatban.

Indokolja a probléma megoldásának fontosságát az adott közösség, régió és az ország számára!

A szervezetek összefogásával megvalósuló projekt minden résztvevő számára továbblépést jelent, mivel ezzel bekerülnek egy hálózatba, hozzájárulnak a közösségi káévzó működtetéséshez, amivel együtt beleszólásuk is lesz, befolyásolhatják a közösségi kávézó jövőjének alakulását, tehát biztosíthatják szervezetük számára a tartóst működést ezen a helyen. A hálózatban működés megkönnyíti a szervezetek egymásközti kapcsolatfelvételét, találkozók szervezését is.

Ha a közösségi kávézó folyamatosan működik, és nyitva van, be lehet jönni, láthatóan zajlik bent az élet (utcára nyíló üzlethelyiségről van szó, tehát minden a kirakatban történik) az kedvez a közösségfejlesztő tevékenységnek is, mely a Közért Egyesület programjában szerepel, bár jelenleg nem ezen van a hangsúly. Minden, a projektbe bevont szervezet vagy csoport számára is előnyös, hogy itt spontán helyzetekben találkozhat akár érdeklődő potenciális önkéntesekkel is, könnyen teremthet kapcsolatot célközönségével. Magánszemélyek számára a közösségi kávézó lehet egyrészt egy hely, ahol nyugodtan ihat egy kávét, és elolvashatja az újságot (vagy választhat olvasmányt szabadpolcos könyvtárunkból) Ezen kívül minden nap pezsgő életet is találhat, egy-egy szervezet tagjaival és céljaival ismerkedhet. Kisebb ismertető kampány után a közösségi kávézó potenciális önkéntesek és civil szervezetek egymásra találásának helyszínévé válhat. Mindenképp fent kívánjuk tartani azt az eddigi gyakorlatot is, hogy a hozzánk fordulóknak minden lehetséges kérdésben megpróbálunk segíteni a tájékozódásban, az információk elérésében. Ez érintheti a fiatalokat is, de a környékbeli lakosokat is. Nem specializálódott tanácsadást tervezünk, hanem pl. általános ügyintézési segítséget, internetes keresésben eligazítást stb.

A közösségi kávézó több szervezet általi létrehozásával és közös üzemeltetésével egy meglévő potenciál sokkal jobb kihasználtsága valósul meg.A projektben aktív szervezetek együttműködése révén a közösségi kávézó egy pezsgő hellyé alakulhat, ahol együttműködések születnek, közös projektek, és ahol szervezetek egymás munkáját támogatva vannak együtt.